31/8/65

(brick-price ) ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง 2566

 ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง 2566

แนวโน้มราคาอิฐมอญหรืออิฐแดง ปี2566 

ราคาอิฐมอญ หรือราคาอิฐแดงในปี 2566 นี้ สภาวะเศษฐกิจ โดยรวมแล้วไม่ค่อยดีเลย ทั้งที่สถานการณ์การระบาดของ โควิด 19 ที่รัฐบาลก็ประกาศเป็นโรคท้องถิ่นไปเสียแล้วแต่โดยส่วนใหญ่เรายังใส่หน้ากากอนามัยไปในที่ชุมชน   และผลกระทบของสงคราม รัฐเซีย กับยูเครน ก็ยังคงอยู่ เลยทำให้ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่องจากกลางปี2565 ที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าจะ ส่งผลให้ราคาอิฐมอญ หรืออิฐแดงปรับราคาขึ้นอย่าง ต่อเนื่องด้วยเช่นกัน  ก่อนอิฐที่เราจะไปประเมิน และวิเคราะห์ ราคาอิฐมอญ หรืออิฐแดงในต้นปี 2566 ที่จะถึงนี้ เรามาทำความรู้จักอิฐมอญ หรืออิฐแดงในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เข้าใจ บริบทและแนวโน้ม สาเหตุและผลกระทบ ที่ทำให้ราคาอิฐมอญจะปรับตัวขึ้นไปอีกในไตรมาส แรกของปี 2566 

ราคาอิฐมอญ 2566

อิฐมอญหรืออิฐแดงคืออะไร    อิฐมอญหรืออิฐแดง คือ อิฐประเภทหนึ่งที่มีสี ออกไปในโทนแดงๆ หรือสีน้ำตาลแดง  ซึ่งเป็นอิฐก่อผนัง ประเภทหนึ่ง ที่นิยมใช้ก่อผนังมายาวนาน สำหรับในประเทศไทย จากการศึกษา ทางประวัติศาสตร์ มีสถานที่และ เมือง โบราณ เมืองเก่า สมัยก่อน ที่ยังคง หลงเหลือ ไว้ให้ดูต่างหน้า ก็จะเห็นได้ ว่าผนังของอาคาร บ้านเก่า เมืองเก่า ทำมาจากอิฐมอญ อิฐแดง นั่นเอง  ในสมัยก่อนอิฐแดง  หรืออิฐมอญ  มีต้นกำเนิดมาจากชาวมอนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมีฝีมือในการทำอิฐที่ใช้ดินเหนียวมา ปั้นขึ้นรูป แล้วนำไปเผาไฟ อิสก็จะสูก ออกเป็นสีเหลืองๆแดง ๆ เค้าก็เลยเรียกว่าอิฐแดง  ส่วนคำว่าอิฐมอญนั้น สันนิษฐานได้ว่า  ชาวมอนได้อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้มีฝีมือในการทำอิฐ ประเภทนี้จึงใช้ทำการสร้างบ้านเรือนด้วยอิฐมอญประเภทนี้เป็นส่วนใหญ่ ดังจะเห็นได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากโบราณสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์    ชุมชนชาวมอนในประเทศไทยประกอบอาชีพการทำอิฐมอญ มีหลายแห่ง  ได้แก่สามโคกปทุมธานีเมืองนครสวรรค์ และหลายๆ อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อก่อนนี้การทำอิฐมอญ ทำมาจากดินจากแม่น้ำ มีเนื้อละเอียดปนทรายซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษไม่เหนียวมากจนเกินไป  แต่ปัจจุบันดินแม่น้ำต้องเสียค่าใช้จ่ายมากจึงหันไปใช้ดินจากพื้นที่ลุ่มมีคุณสมบัติเหมือนดินแม่น้ำ  เป็นดินสองชั้นชั้นบนเป็นดินเหนียวปนทรายส่วนชั้นล่างเป็นดินเหนียวล้วนเมื่อขุดมารวมกันก็จะได้ดินเหนียวปนทรายเนื้อดีดี  นอกจากเรียนแล้วยังประกอบด้วยแกรบและขี้เถ้าเป็นส่วนประกอบสำคัญก่อนจะมาผสมให้เข้ากันตากแห้งแล้วก็เข้าเตาอบเพื่อที่จะเผา  อิสมอนที่ดีจะมีสีส้มสดทั่วทั้งก้อนแต่งมีคุณภาพสามารถนำไปใช้งานได้ทันที  อาชีพการทำอิสมอนและเครื่องปั้นดินเผาถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวมอนมาตั้งแต่โบราณและมีการสืบทอดมาสู่ลูกหลานกระทั่งปัจจุบันนี้   


ราคาอิฐมอญ 2566

         แม้คนมอญ ที่ประกอบอาชีพนี้จากค่อยค่อยหายไป  แต่ชื่อของอิฐมอญ ก็ยังคงอยู่ตลอดไป  ถึงแม้ว่าในปัจจุบันลูกหลานคนมอญแท้ๆ ที่สืบทอดต้นตำรับในการทำอิฐมอญ แบบดั้งเดิมมีเหลืออยู่ให้เห็นไม่มากนัก  ส่วนคนรุ่นใหม่ ที่หันมาประกอบอาชีพทำอิฐแดงอิฐมอญขาย ก็มีเทคนิคหรือการทำอิฐมอญที่ยังยึดแบบต้นตำรับคนมอญแท้ๆ ทำให้อาชีพอิฐมอญยังไม่หายไปจากประเทศไทย  ทำให้ผู้ที่ก่อสร้างสมัยใหม่ก็ยังสามารถใช้อิฐที่มีคุณภาพเหมือนสมัยก่อนๆ ได้

      วิวัฒนาการของราคาอิฐมอญ   

ปัจจุบันอิฐแดงหรือ อิฐมอญถูกพัฒนาให้มีความหลากหลาย และมีขนาดที่แตกต่างจากอิฐมอญแบบดั้งเดิม จากเมื่อก่อนนี้อิฐมอญแบบปั้นมือ  คือใช้มือในการขึ้นรูป  แต่ในปัจจุบันนี้การทำอิฐมอญ มีเครื่องจักรเข้ามาช่วย ทำให้รูปทรงของอิฐมอญ หรือจำนวนรูของอิฐมอญก็มีหลากหลายและแตกต่างกันออกไป  ตามเครื่องจักรที่ใช้ในการทำอิฐมอญ   เมื่อก่อนนี้ขนาดอิฐมอญโดยทั่วไปมีขนาด เล็ก เป็นอิฐมอญแบบตัน  หรือที่เราเรียกว่าอิฐมอญตันมือ  มีขนาดื 3*6*14  ซม  หรือใหญ่ขึ้นมาอีก ก็ขนาด อิฐมอญตันมือ 5*10 *20 ซม.  หรือ ใหญ่จึ้นมากว่านั้น เป็นอิฐมอญ ตัน ขนาด 5*15*30

ซม. แต่ในปัจจุบันมีเครื่องจักรในการมาใช้ช่วยผลิตอิฐมอญ จึงเกิดเป็นอิฐมอญ 2 รู  ขนาด 3*6*14 ซม อิฐมอญ 2 รูใหญ่ ขนาด 5*6*15 ซม.  อิฐมอญ 4 รู ขนาด 5*6*15 ซม   และมีอิฐมอญ ที่เกิดขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นหลายหลายรู  เช่น อิฐมอญ 3 รู  อิฐมอญ 8 รูเป็นต้น 

ราคาอิฐแดง2566


ข้อจำกัดของ ราคาอิฐมอญหรืออิฐแดง

     อิฐมอญมีข้อจำกัดเรื่องของน้ำหนัก น้ำหนักของอิสมอนจะอยู่ที่ 180 กิโลกรัมต่อตารางเมตร  และการเก็บกักความร้อนจึงไม่เหมาะสมกับอาคารสูงมากๆ ทำให้ค่อนข้างเปลืองงบประมาณในเรื่องของงานโครงสร้างหลังคาเรื่องการก่อสร้างอีกทั้งยังเป็นวัสดุที่ระบายความร้อนไม่ดีไม่ได้ดีมากนัก  อิฐมอญทน แดดทนฝนได้ดีเหมาะเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราในประเทศไทยอิสมอนสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 30 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรความแข็งแรงและความหนาแน่นสูงเจาะแขวนของที่ผนังได้ง่ายใช้พวกที่หาซื้อทั่วไปในง่ายใช้ได้ดีสำหรับบริเวณเล็กๆ จะได้ไม่ต้องตัดอิฐมากเป็นวัสดุที่ยึดเกาะได้ดีเหมาะกับเป็นอิฐตกแต่งโชว์ ก็สวยงาม เพราะมีลวดลายให้เลือกหลากหลายผลิตได้เองในประเทศไทยจึงทำให้ช่างผู้รับเหมาทั่วไปมีความชำนาญในการก่อ และการฉาบ เป็นอย่างดี   อิฐมอญเป็นอีกที่มีน้ำหนักมากกว่าอิฐชนิดอื่นเป็นอิฐที่มีมวลที่อัดแน่นจึงทำให้อิฐมอญ สะสมความร้อนมากกว่าระบายความร้อนไม่ค่อยมีขนาดมาตรฐานตายตัวเนื่องจากอิฐมอญ ที่ขนาดก้อนข้างข้างเล็กจึงทำให้ใช้เวลาก็นานการขนส่งอาจจะแตกหักได้ง่าย

ขั้นตอนการก่อผนังอิฐมอญหรืออิฐแดง

โดยทั่วไปก่อนจะเริ่มงานก่ออิฐ ช่างจะต้องใช้เวลาในการเตรียมงานซึ่งได้แก่ การเตรียมวัสดุ เครื่องมือ และสถานที่ก่อสร้างให้พร้อมก่อนลงมือก่ออิฐ

งานเตรียมปูนทราย

การผสมปูนทราย หรือปูนก่อออาจจะผสมด้วยมือ หรือใช้เครื่องผสมปูนช่วยก็ได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและทีมงาน โดยการผสมจะใช้วัสดุและอัตราส่วนของวัสดุประกอบเหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อให้วัสดุประกอบผสมเป็นเนื้อเดียวกัน 

ขั้นตอนที่1 เติมทราย ปูนซีเมนต์ผสมและปูนขาวตามปริมาณที่กำหนดลงในกระบะ

ขั้นตอนที่2 คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน

ขั้นตอนที่3 เริ่มเติมน้ำที่ด้านหนึ่ง แล้วค่อยๆคลุกเคล้าไป

ขั้นตอนที่4ระหว่างการคลุกเคล้า ค่อยๆเติมน้ำเพิ่มไปด้วย

ขั้นตอนที่5 เมือ่ได้ความข้นเหลวที่พอเหมาะ ก็สามารถค่อยๆตักไปใช้ โดยควรตักจากด้านหนึ่งบของกระบะไปอีกด้าน

งานเตรียมอิฐมอญ

อิฐที่จะนำมาใช้ก่อ จะต้องแช่น้ำให้ชุ่มก่อนการใช้ ซึ่งเป็นการทำความสะอาดก้อนอิฐไปในตัวด้วย โดยก่อนการก่อจะนำขึ้นมาผึ่งชั่วคราวให้หมาดๆทั้งนี้เพื่อป้องกันการดูดซึมน้ำจากปูนก่อนั่นเอง

งานก่ออิฐมอญ

ขั้นตอนการก่ออิฐมอญจะเริ่มจากกการทำความสะอาดพื้นที่ก่ออิฐโดยการกวาดและล้างให้ปราศจากฝุ่น จากนั้นจึงเริ่มงานก่ออิฐ โดยมี่ขั้นตอนดังนี้

1.ทำความสะอาดพื้นที่ สกัดเสาหรือคาน ปัดเศษปูนและราดน้ำให้สะอาด

2.ทำการแช่อิฐในน้ำ เพื่อให้อิฐอิ่มน้ำและเป็นการทำความสะอาดอิฐ

3.เตรียมปูนก่อโดยส่วนผสมโดยปริมาตร ปูนซีเมนต์(ก่อ) ต่อ ทรายหยาบเท่ากับ 1:3-4 หรืออาจใช้ปูนก่อสำเร็จรูป

4.หาแนวระยะและดิ่ง ของผนังตามแบบที่กำหนด

5.ก่ออิฐแถวแรกโดยมีการขึงเอ็นเพื่อตรวจสอบแนวและระดับ

6.ก่ออิฐแถวถัดๆไป ต้องตรวจสอบแนว และระดับควบคู่ไปด้วย โดยใช้วิธีก่อบริเวณริมสองด้านสูงขึ้นก่อน และการขึงเอ็นเป็นแนวช่วยตรวจสอบ

7.ทำการตรวจระดับทุกๆ5ชั้น โดยใช้ระดับน้ำ ความสูงในการก่อไม่ควรเกิน 1.2 ม. เพื่อป้องกันไม่ให้ผนังอิฐที่ก่อไว้ล้ม โดยควรทิ้งไว้ให้ปูนแข็งตัวก่อน จึงก่อต่อหรือทำคานทับหลังตามข้อกำหนด ก่อนก่ออิฐต่อไป

8.คานทับหลังและเสาเอ็นควรหล่อเป็นกรอบทุกๆ9 ตรม. รอบวงกบประตู หน้าจ่างและมุมชนของผนัง

9.กรณีก่อชนท้องคานคอนกรีต ควรก่อแล้วเว้นระยะไว้ประมาณ10ซม. ทิ้งให้ผนังก่ออิฐแข็งและหดตัวแน่นก่อน จึงก่อปิดส่วนนี้

10.กรณีก่อไม่ชนคานคอนกรีต ให้ทำคานทับหลังด้านบนอีกแนวหนึ่ง

11.แนวผนังก่อชนกับเสาคอนกรีต จะต้องเสียบเหล็กหนวดกุ้ง (ขนาด6 มม.) ทุกระยะ 0.0-0.4 ม. เพื่อความแข็งแรงของผนังก่อ

12. การเสริมเหล็กเส้นเพื่อเตรียมไว้ยึดกับเสาเอ็นทับหลังยึดวงกบประตู หน้าต่างที่จะติดตั้งต่อไป

13.คานทับหลัง และเสาเอ็นควรหล่อรอบวงกบประตูหน้าต่าง

เมื่อเราได้ทำความรู้จักอิฐมอญในแง่มุมต่างๆ แล้ว เดียวเรามาดูกันว่า แนวโน้มราคาอิฐมอญ หรืออิฐแดงในปี 2566 เป็นอย่างไรกันบ้าง  ราคาอิฐมอญ หรือราคาอิฐแดงในปี 2566 นี้ สภาวะเศษฐกิจ โดยรวมแล้วไม่ค่อยดีเลย ทั้งที่สถานการณ์การระบาดของ โควิด 19 ที่รัฐบาลก็ประกาศเป็นโรคท้องถิ่นไปเสียแล้วแต่โดยส่วนใหญ่เรายังใส่หน้ากากอนามัยไปในที่ชุมชน   และผลกระทบของสงคราม รัฐเซีย กับยูเครน ก็ยังคงอยู่ เลยทำให้ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่องจากกลางปี2565 ที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าจะ ส่งผลให้ราคาอิฐมอญคาดจะปรับตัวขึ้นอีก  5-10 % จากปลายปี 2565 ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาวัสดุในหมวดงานอื่น ถือว่าราคาอิฐมอญ หรืออิฐแดงในปี2566 ยังปรับตัวขึ้นน้อย  ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัววัสดุก่อสร้างหลัก เช่นปูนซีเมนต์ และงานพวกคอนกรีต  หรือวัสดุที่มีวัสดุต้นทางมาจากปูนซีเมนต์  คาดการณ์ว่าจะขยับขึ้นไปถึง 15-20 % เลยทีเดียว  เดียวเราลองมาประเมินราคาอิฐมอญ หรืออิฐแดงในแต่ละตัวกันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 


ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง

ราคาอิฐมอญ 2รูเล็ก 

ราคาอิฐมอญ 2รูเล็ก

อิฐมอญหรืออิฐแดง สองรูเล็กเป็นอิฐมอญ อิฐแดงที่ทำด้วยเครื่อง  เครื่องในการผลิตอิฐมอญสองรูเล็กจะมีแกนสองแกนซึ่งอิฐมอญ อิฐแดงตัวนี้ จะมีลักษณะเป็นรูสองรู  จะมีขนาด 3 × 6 × 14 เซนติเมตร  อิฐมอญ อิฐแดงตัวนี้  ใช้ก่อผนังหนึ่งตารางเมตรใช้อิฐประมาณ 140 ก้อน  ก้อนประมาณ 0.31 กิโลกรัม   ในการขนส่งถ้าสงด้วยรถหกล้อจากบรรทุก 25,000 ถึง 30,000 ก้อนต่อเที่ยว   ราคาอิฐมอญก่อผนังตัวนี้ เมื่อปีที่ผ่านมา 2565   ราคาที่จัดส่งในกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่  80-90  สตางค์ต่อก้อน   แต่ตอนนี้ราคาอิฐมอญอิฐแดง สองรูเล็กอยู่ที่ 1.00-1.10 บาทต่อก่อน ราคาอิฐมอญ อิฐแดง ดังกล่าว  หาที่จัดส่งในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งจำนวนอยู่ที่ 25,000 ถึง 30,000 ก้อน ต่อเที่ยวถ้าไม่ใช่พื้นที่ดังกล่าวและจำนวนไม่ได้เท่านี้ ก็ขอให้ลูกค้าเช็คเป็นกรณีๆไป

ราคาอิฐมอญอิฐแดงตันมือ

ราคาอิฐมอญตันมือ

 สำหรับอิฐมอญตันมือ ซึ่งชื่อก็บอกว่าเป็นอิฐแดงตันมือ  หมายความว่าอิฐแดงไม่มีรูเป็นตัวซึ่งอิฐมอญ ตัวนี้ใช้มือในการผลิตไม่ได้ใช้เครื่องจักรในการปั้นขึ้นรูป  อิฐแดงตันมือ มีขนาดทั่วไปคือ 3 × 6 × 14 เซนติเมตร  ใช้ก่อผนังหนึ่งตารางเมตรอยู่ที่ 140 ก้อนต่อตารางเมตร  มีน้ำหนักโดยเฉลี่ย 0.40กิโลกรัม/ก้อน การจัดส่งอิฐมอญตันมือ ส่งโดยรถหกล้อสามารถจัดส่งได้ 18,000-20,000 ก้อน   ราคากรุงเทพและปริมณฑลเมื่อปี2565อยู่ที่ 1.05 - 1.15  สตางค์  แต่คาดการณ์ ราคาอิฐมอญตันมืออิฐแดงตันมือปี 2566 นี้อยู่ที่ 1.20-1.30 บาท/ก้อน     แต่ถ้าหากอิฐมอญตันมือดังกล่าวไม่ได้ส่งในกรุงเทพและปริมณฑลและจำนวนไม่ได้อยู่ในอัตราดังกล่าวลูกค้าสามารถตรวจสอบเป็นกรณีกรณีไป  

ราคอิฐมอญ 2 รูใหญ่ 

ราคาอิฐมอญ 2รูใหญ่

   อิฐมอญดังกล่าวจะมีขนาด 6 × 5 × 15 เซนติเมตร อิฐมอญ สองรูใหญ่ใช้ก่อผนังหนึ่งตารางเมตรใช้ 95 ก้อน  ของอิฐมอญสองรูใหญ่น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัมต่อก้อน   จัดส่งอิฐมอญ 2 รูใหญ่จัดส่งด้วยรถหกล้อบรรทุกจำนวน 18,000 - 20,000 ก้อนต่อเที่ยว  ราคาของอิฐมอญสองรูใหญ่หรือ อิฐแดงสองรูใหญ่ในปลายปี 2565 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลราคาจะอยู่ที่ 1.20 - 1.30บาทต่อก้อน  หากอิฐมอญ สองรูใหญ่ดังกล่าวไม่ได้ส่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือจำนวนต่อก้อนไม่ใช่จำนวนดังกล่าว ลูกค้าสามารถเช็คราคาได้เพิ่มเติมจากเพื่อนพนักงานขาย

ราคาอิฐมอญ 4 รูใหญ่
ราคาอิฐมอญ 4 รูใหญ่

 

ราคาอิฐมอญ ตัวต่อไปเป็นราคาอิฐมอญ 4 รูใหญ่ อิฐมอญ 4 ใหญ่จะมีขนาดเท่ากับอิฐมอญสองรูใหญ่ซึ่งจะแตกต่างกันที่จำนวนรู  ส่วนคุณสมบัติอื่นๆก็คล้ายๆกัน ดังกล่าวจะมีขนาด 6 × 5 × 15 เซนติเมตร  อิฐมอญ 4 รูใหญ่นี้ใช้ก่อผนังหนึ่งตารางเมตรใช้อิฐมอญ 4 รูใหญ่ประมาณ95 ก้อน /ตรม.  น้ำหนักของอิฐมอญ4 รู ใหญ่อยู่ที่ 0.55 กิโลกรั/ก้อน  การจัดส่งอิฐมอญ 4 รูใหญ่นี้จัดส่งด้วยรถหกล้อจำนวนที่สามารถจัดส่งได้ในกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่ 18,000 - 20,000 ก้อนต่อเที่ยว  คาดการร์ว่าราคาของอิฐมอญหรืออิฐแดง 4 รูใหญ่ในต้นปี2566 จะอยู่ที่ราคา 1.20 ถึง 1.40บาท/ก้อน ถ้าพื้นที่ในการจัดส่งไม่ได้อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลหรือจำนวนไม่ใช่จำนวนที่แจ้งไว้ในข้างต้นลูกค้าสามารถเช็คราคากับพนักงานขายได้อีกครั้ง   


ราคาอิฐมอญ จะสูงต่ำขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

อิฐมอญ หรืออิ ฐแดง ทำมาจากดินเผา ซึ่งดินดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติพิเศษ และมีเฉพาะบางพื้นที่ เท่านั้น ซึ่ง ราคาอิฐมอญ นั้นก็ขึ้นอยู่กับ

ปัจจัย ที่มีผลต่อราคาอิฐมอญ อิฐแดง

1. สถานที่ผลิต ว่าบริเวณนั้นๆมีดินดังกล่าวหรือไม่ต้องขนย้ายดินไกลไหม

2. ฤดูกาล ส่งผลต่อ ราคาอิฐมอญ หน้าแล้งจะถูก หน้าฝนจะแพง เพราะต้องตากดินให้แห้ง แล้วเผาไฟ

3. ระยะทางการจัด ส่งก็มีผลต่อ ราคาอิฐมอญ เป็นปัจจัยสำคัญ

คุณสมบัติอิฐมอญที่ดี 

คุณสมบัติของอิฐแดงหรืออิฐมอญที่ดี

- รูปร่างของอิฐมอญจะเรียบ ตรง ไม่แอ่นได้มุมฉากเสนอมกัน

-อิฐมอญจะมีการเผ่าที่สุกกันสม่ำเสนอตลอดทั้งก้อน

-ไม่แตกง่ายๆ มีความเหนียวและความแกร่งในตัว

-มีขนาดของอิฐมอญที่เท่ากันทุกๆก้อน

-สังเกตุได้จากการที่อิฐมอญแตกหัก เนื้อภายในจะคล้ายหินและแน่นมาก

- สีของอิฐมอญจะสม่ำเสมอทั้งก้อน

-ไม่ดูดน้ำเกิน7-8% ของน้ำหนักอิฐแดง/อิฐมอญเมื่อแช่น้ำไว้ 24 ชม.

-เคาะฟังเสียงอิฐมอญ/อิฐแดงคล้ายกับเคาะโลหะ 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666,081-493-5569,081-4935452,081-466-5665

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่
ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง
ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐแดงราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)


"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเมืองปทุมธานี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐแดงอำเภอเมืองสระบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอแก่งคอย #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแค #อิฐมอญอิฐแดง#อำเภอวิหารแดง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแซง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอบ้านหมอ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอดอนพุด #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองโดน #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอพุทธบาท #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเสาไห้ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอมวกเหล็ก #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอวังม่วง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

#อ.บ้านนา #อ.เมืองนครนายก #อำเภอองครักษ์ #อำเภอปากพลี

#อำเภอเมืองชลบุรี #อำเภอบ้านบึง #อำเภอหนองใหญ่ #อำเภอบางละมุง #อำเภอพานทอง #อำเภอพนัสนิคม #อำเภอศรีราชา #อำเภอเกาะสีชัง #อำเภอสัตหีบ #อำเภอบ่อทอง #อำเภอเกาะจันทร์ #อิฐมอญฉะเชิงเรา #อิฐแดงฉะเชิงเทรา #จัดส่งอิฐมอญลาดกระบัง #ราคาอิฐมอญนครปฐม #อิฐแดงสมุทรสาคร

จัดส่ง #อิฐมอญมีนบุรี #อิฐมอญหนองจอก #อิฐมอญคลองสามวา #อิฐมอญรามอินทรา #อิฐมอญลำลูกกา #อิฐมอญปทุมธานี #อิฐมอญรังสิต #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญ #อิฐมอญวังน้อย #อิฐมอญอยุธยา #อิฐมอญบางประอิน #อิฐมอญกรุงเทพ #อิฐมอญสมุทรปราการ #อิฐมอญสมุทรสาคร #อิฐมอญพระราม2 #อิฐมอญเสรีไทย #อิฐมอญพระราม3 #อิฐมอญพระราม 4 #อิฐมอญพระราม 5 #อิฐมอญนนทบุรี #อิฐมอญบางใหญ่ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญลาดกระบัง #อิฐมอญฉะเชิงเทรา #อิฐมอญบางน้ำเปรียว #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญศรีนครินทร์ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบาง #อิฐมอญบ้านโพธิ์

#อิฐมอญสุขุมวิท #อิฐมอญคลองเตย #อิฐมอญสามเสน #อิฐมอญสายไหม #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญคลองสาวา #อิฐแดงบางบ่อ #อิฐมอญบางบ่อ #อิฐแดงบางพลี #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญพระประแดง #อิฐแดงพระประแดง #อิฐมอญพระสมุทรเจดีย์ #อิฐแดงพระสมุทรเจดีย์ #อิฐมอฐบางเสาธง #อิฐแดงบางเสาธง #อิฐมอญเมืองสมุทรปราการ #อิฐแดงเมืองสมุทรปราการ #อำเภอเมืองลพบุรี #อำเภอเมืองพัฒนานิคม #อำเภอโคกสำโรง #อำเภอโชคสำโรง #อำเภอชัยบาดาล #อิฐแดงอำเภอท่าวุ้ง #อิฐมอญอำเภอท่าหมี่ #อิฐมอญอำเภอท่าหลวง #อิฐมอญอำเภอสระโบสถ์

อำเภอโคกเจริญ #อิฐแดงอำเภอลำสานธิ #อิฐมอญอำเภอหนองม่วง #อำเภอเมืองสุพรรณบุรี #อิฐมอญอำเภอบางปลาม้า #อิฐมอญอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมอญอำเภอดอนเจดีย์ #อิฐมอญอำเภอเดิมบางนางบวช

#อิฐมอญอำเภออู่ทอง #อิฐมอญอำเภอสามชุก #อิฐมอญอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมอญอำเภอสองพี่น้อง #อิฐมอญอำเภอด่านช้าง

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้ #อิฐมอญอำเภอเมืองระยอง

#อิฐมอญอำเภอบ้านฉาง #อิฐมอญอำเภอแกลง #อิฐมอญอำเภอวังจันทร์ #อิฐมอญอำเภอบ้านค่าย #อิฐมอญอำเภอปลวกแดง #อิฐมอญอำเภอเขาชะเมา

#อิฐมอญอำเภอนิคมพัฒนา


.................................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

สงวนลิขสิทธิ์บทความ ห้ามนำไปเผยแพร่

ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

.................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Red brick chanthaburi (อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี )

อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี  บทความนี้จะกล่าวถึง :   อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี ในหลายๆแง่มุม   ก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปศึกษาและสำรวจเกี่ยวกับการใช้ อิฐ...