9/9/65

Red brick Pak Chong (อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง )

อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง

บทความนี้จะกล่าวถึง :  อิฐมอญหรืออิฐแดง ใน อำเภอปากช่อง  ในหลายๆแง่มุม  

ก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปศึกษาและสำรวจเกี่ยวกับการใช้ อิฐมอญอิฐแดงอำเภอปากช่อง ขออนุญาตพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับอำเภอปากช่อง ให้มากขึ้นทั้งเรื่องของประชากรและภูมิศาสตร์ภูมิประเทศของ อำเภอปากช่อง กันก่อน 

     อำเภอปากช่อง เป็นอำเภอหนึ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นอำเภอแรกสุดของการเดินทางจากถนนมิตรภาพเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 1,825.2 ตารางกิโลเมตร เป็นอำเภอที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่สุดในจังหวัดนครราชสีมา และมีประชากรมากเป็นอันดับสองรองจากอำเภอเมืองนครราชสีมา อยู่ห่างจากเมืองนครราชสีมาประมาณ 85 กิโลเมตร เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสีคิ้ว 

อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง
อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง

จุดเด่นของอำเภอปากช่องก็คือเขาใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของอำเภอปากช่อง เขาใหญ่คือ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ฮิตมาเนิ่นนาน การได้นั่งรถผ่านเส้นทางของอุทยานฯที่คดเคี้ยวระหว่างทางร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ ฟังเสียงนก เสียงสัตว์ป่าน้อยใหญ่แข่งกันส่งเสียงทักทาย เป็นอีกหนึ่งวิถีการท่องเที่ยวที่แสนจะสุขสำราญใจแค่ได้ขับรถมองวิวข้างทางก็เพลินมากแล้ว  ในขณะเดียวกันเราสามารถแวะท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิว  น้ำตกเหวนรก น้ำตกเหวสุวัต  ทุ่งหญ้าเขียวขจีระหว่างทาง อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น

อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 1
อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 1

ที่ตั้งอาณาเขตอำเภอปากช่อง

 อำเภอปากช่องมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอมวกเหล็ก (จังหวัดสระบุรี) และอำเภอสีคิ้ว

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวังน้ำเขียว

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอประจันตคาม (จังหวัดปราจีนบุรี) อำเภอปากพลี และอำเภอเมืองนครนายก (จังหวัดนครนายก)

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอมวกเหล็ก (จังหวัดสระบุรี)


ภูมิประเทศของอำเภอปากช่อง


ภูมิประเทศปากช่องเป็นแอ่งกระทะ มีดงพญาเย็นและภูเขาล้อมรอบ อากาศร้อนกลางวัน

กลางคืนจะเย็น ส่วนอุณหภูมิตํ่าสุดหน้าหนาวเดือนธันวาคม ประมาณ 11องศาเซลเซียส บนภูเขาในป่า ประมาณ 9องศา อากาศเมืองปากช่องดีอันดับ 7ของโลก สภาพภูมิอากาศของอําเภอปากช่องจัดอยูใน่ พื้นที่ประเภททุ่งหญ้าเขตร้อน (Tropical Savanna) โดยมีลมมรสุมหลักพัดผานคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยพัดจากทิศตะวันออกหรือ  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจาก ทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศใต้ ทําให้มีอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกโดยทัวไปสามารถแบ่งงฤดูกาลออก ได้เป็ น 3 ฤดูกาล ดังนี้

ฤดูฝน เริ่มตั้ง แต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ของทุกปีเริ่มมีฝนตกชุก ตั้งแต่ เดือนเมษายน จนถึงเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณนํ้าฝนสูงสุดในเดือนตุลาคม ฤดูหนาว สภาพอากาศจะเริ่มเปลี่ยนจาก

อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 2
อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 2

อุตสาหกรรมก่อสร้างในอำเภอปากช่อง

อำเภอปากช่อง ในอดีตส่วนใหญ่เป็นพื้นทำการเกษตร แต่ปัจจุบันกลับปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่ ท่องเที่ยงตากอากาศ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติที่นักเที่ยวต่างให้ความสำคัญ และหันมาเที่ยวเขาใหญ่ ในอำเภอปากช่องเป็นจำนวนมากในแต่ละปี จึงทำให้เกิดการก่อสร้างโรงแรม บ้านพักต่างอากาศ บังกะโล รีสอร์ท และบ้านเรือน อาคารสมัยใหม่ ที่ยังคงอำนวยความสะดวกให้แก่คนเมือง และยังคงให้กลมกลืนกับธรรมชาติของป่าเขา      ในอำเภอปากช่อง ยังมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างต่อเนื่อง ปี 2565 หลังจากสถาณการโควิดคลี่คลายลง มีการคาดการณ์ ว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างในปากช่องจะขยายตัวขึ้นจากเดิมมาก จึงมีความต้องการวัสดุก่อสร้างเป็นจำนวนมาก


อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 3

ความต้องการอิฐมอญ อิฐแดงอำเภอปากช่อง 

ความต้องการใช้งานอิฐมอญ อิฐแดงอำเภอปากช่อง   มี 2  เหตุผลใหญ่ดังนี้ 

1. การเริ่มฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในอำเภอปากช่อง   

     เหตุผลนี้ทำให้ความต้องการใช้งานอิฐมอญ หรืออิฐแดงอย่างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  จากอุตสาหกรรมการก่อสร้างเริ่มจะฟื้นตัวหลัง โควิด 19  นั้น  ทำให้อิฐมอญ อิฐแดง ก็เริ่มที่จะนิยมใช้กันในอำเภอปากช่อง  มากขึ้น     ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างและพัฒนาไปไกล แต่ความต้องการอิฐมอญ อิฐแดงอำเภอปากช่อง   มีมากเพราะผู้บริโภคยังหลงไหลในความเป็น ดินดิบๆ เป็นธรรมชาติที่ยังไม่ได้โดยปรุงแต่ง หรือยังหลงไหลในความเป็นธรรมชาติแบบเปลือยๆดิบๆ เป็นโชว์อิฐมอญ หรือโชว์อิฐแดง แบบไม่ต้องฉาบปูนสไตล์ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของป่าเขาลำเนาไพร 


2.การขาดแคลนอิฐมวลเบาในปัจจุบัน  

ซึ่งในปัจจุบัน มีปัญหาในวางการอิฐมวลเบาซึ่งมีการผลิตอิฐมวลเบา ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของผู้บริโภค มีความต้องการใช้งาน มากเกินไปจนทำให้ขาดแคลนอิฐมวลเบาอย่างหนัก  ผู้บริโภคในอำเภอปากช่อง   จึงหันมาใช้อิฐมอญ หรืออิฐแดงกันมากขึ้นจากแต่ก่อน เพราะสามารถหาซื้อได้ง่ายจากจังหวัดใกล้เคียง และผู้ใช้ยังเคยชินกับการก่อสร้างแบบเก่าๆอยู่ๆ  และผู้ออกแบบอาคารต่างๆก็นิยมหันมาออกแบบผนังเป็นอิฐมอญหรืออิฐแดง มากขึ้นเพื่อทดแทนอิฐมวลเบาที่ขาดแคลนลงเรื่อยๆด้วยเหตุผลต่างๆ  

อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 4
อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 3


การตลาดของอุตสาหกรรมอิฐมอญ อิฐแดงในอำเภอปากช่อง  

จากการเข้าไปสำรวจของทีมงานอิฐมอญราคาถูก ที่ได้เข้าไปทำการตลาดในพื้นที่อำเภอปากช่อง  นั้นได้พบว่าในพื้นที่อำเภอปากช่อง  ยังไม่มีโรงงานผลิตอิฐมอญ อิฐแดง ในพื้นที่เลย   ผู้บริโภคซื้ออิฐมอญอิฐแดงจาก จังหวัดใกล้เคียง เช่นอิฐมอญอยุธยา หรืออิฐมอญโคราช จากปัญหาของการผลิตอิฐมอญ อิฐแดงในอำเภอปากช่องนั้น ไม่สามารถทำได้ดีเพราะไม่มีดินธรรมชาติที่เหมาะสมในการปั้นหรือขึ้นรูปเป็นอิฐมอญ ที่มีความแข็งแรง และเป็นอิฐที่ดีมีคุณภาพได้ จึงเป็นสาเหตุที่ ในพื้นที่อำเภอปากช่อง ไม่มีโรงงานผลิตอิฐมอญ หรืออิฐแดงปากช่องเลย 


ขนาดของอิฐมอญ อิฐแดงที่นิยมใช้งานในอำเภอปากช่อง 


ในที่นี้ขอยกตัวอย่างอิฐมอญที่นิยมใช้มากที่สุดมา หนึ่งตัวคือ อิฐมอญตันมือ ขนาด 3 * 6 * 14 ซม เป็นอิฐมอญที่นิยมใช้ในการนำมาใช้ก่อผนัง ของอาคารบ้านเรือนต่างๆ สามารถใช้ อิฐมอญตันมือในการก่อเป็นผนังโชว์เปลือยโดยที่ไม่ต้องฉาบปูน โชว์ความดิบของอิฐมอญตันมือ ซึ่งมีเสน่ห์ของความเปลือยดิบๆ ของงานผนัง หรือนำมาฉาบปูนก็จะได้งานผนังฉาบปูนอิฐมอญตันมือที่แข็งแรง ทนทานทนแดดทนฝนได้เป็นอย่างดี ใช้งานอิฐมอญตันมือ หนึ่งตารางเมตรใช้อิฐมอญประมาณ 120 ก้อนต่อหนึ่งตารางเมตรโดยฉาบหนา 1.5 เซนติเมตร การก่ออิฐ มอญ สามารถก่อแบบก่ออิฐมอญแบบครึ่งแผ่นหรือจะพอแบบก่ออิฐมอญแบบเต็มแผ่นก็ได้ เมื่อก่อเสร็จแล้ว ควรที่จะทิ้งไว้ให้ปูนก่อเซตตัวแล้วถึงจะฉาบได้ การฉาบสามารถใช้ปูนฉาบสำเร็จรูปก็ได้หรือจะ ใช้ปูนฉาบแบบปูนซีเมนต์ผสมผสมทรายละเอียดฉาบก็ได้ได้ทั้งสองชนิดปูนฉาบ


อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 5
อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 4


การจัดส่งอิฐมวลเบาไปในอำเภอปากช่อง   

การจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดงเข้าไปส่งให้ลุกค้า ในพื้นที่อำเภอปากช่อง  การจัดส่งอิฐแดง อิฐมอญเข้าในพื้นที่อำเภอปากช่อง นั้น การบรรทุกสินค้า โรงงานของเรามี ทั้งรถ 10 ล้อ รถ6 ล้อ

และรถกระบะ ในการจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดง เข้าไปในอำเภอปากช่อง   แล้วแต่ว่าขนาดของอิฐมอญ อิฐแดง ว่าเป็นอิฐประเภทไหน   เช่นอิฐมอญ ตันมือ จะบรรทุกเต็มคันจำนวน 20,000 ก้อน  ถ้าเป็นอิฐมอญ 2 รูเล็ก  บรรทุกได้ 30,000 ก้อน/เที่ยว   หรือถ้าเป็นอิฐมอญ โบราณ จะบรรทุก ได้ 5,000 ก้อน/เที่ยว  หรือถ้าใช้งานจำนวนไม่เต็มเที่ยว ก็ต้องดูกันเป็น จำนวน ครั้งต่อครั้งไป  ทีมงานยังมีรถเล็กไว้คอยบริการลูกค้า ที่ใช้จำนวนน้อยๆกันด้วย 


ราคาอิฐมอญหรืออิฐแดงในอำเภอปากช่อง 

อิฐมอญหรืออิฐแดงที่จัดส่งในอำเภอปากช่อง 

ก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้โรงงานมาจากทางโคราช หรือสั่งมาจากทางฝั่งของอยุธยา   ราคาของอิฐมอญหรืออิฐแดงที่ไปในพื้นที่อำเภอปากช่อง  อิฐมอญอิฐ แดง2 รูเล็กขนาด 3 × 6 × 14 เซนติเมตร  ราคา 0.90 บ/ก้อน    จัดส่ง 30,000 ก้อน/เที่ยว อิฐมอญ อิฐแดง  2 รูใหญ่ ขนาด 5x6x15 ซม. ราคา 1.30 บ/ก้อน จัดส่ง20,000 ก้อนต่อเที่ยว   ซึ่งราคา ที่แจ้งเป็นราคา จัดส่งอิฐแดงอิฐมอญ เต็มเที่ยว เท่านั้น ถ้าจำนวนไม่ใช้จำนวนนี้ ต้องตรวจสอบกับพนักงานขายอึกครั้ง 


อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 6
อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 5
พื้นที่ที่สามารถจัดส่งอิฐแดงในอำเภอปากช่อง  

ในพื้นที่อำเภอปากช่อง  ราเราสามารถจัดส่งอิฐมอญอิฐแดงเข้าไปได้ทุกตำบล ในอำเภอปากช่อง   ไม่ว่าจะเป็น ทุกๆตำบล ที่กล่าวมาเราสามารถจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดง  ไปในพื้นที่ต่างๆในทุกตำบท ของอำเภอปากช่อง  ได้อย่างคล่องตัว ซึ่งเป็นการจัดด้วยรถ 6 ล้อและรถ 10 ล้อเช่น   เทศบาลเมืองปากช่อง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปากช่องและบางส่วนของตำบลหนองสาหร่าย

เทศบาลตำบลกลางดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกลางดงและบางส่วนของตำบลพญาเย็น

เทศบาลตำบลสีมามงคล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกลางดง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกลางดง)

เทศบาลตำบลหมูสี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหมูสีทั้งตำบล

เทศบาลตำบลวังไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังไทรทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากช่อง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองปากช่อง)

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจันทึกทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังกะทะทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองปากช่อง)

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขนงพระทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งตาลองทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองม่วงทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองน้ำแดงทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพญาเย็น (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกลางดง)

 

ยกตัวอย่างโครงการที่ใช้อิฐมอญอิฐแดงในอำเภอปากช่อง   

 โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยสามชั้นของคุณ มาลิน    อิฐมอญส่งเขาใหญ่    ใช้เป็นอิฐมอญ ตัยมือขนาด 3× 6 × 14 ทั้งโครงการ  เป็นจำนวน 20,000ก้อน  บรรทุกโดย รถหกล้อ 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666,  081-493-5569,  081-4935452,  081-466-5665

เยี่ยมชมโรงงานของเราได้ที่นี่  คลิกเลย!!!!!  


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่  คลิกเลย!!!!!!


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเมืองปทุมธานี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐแดงอำเภอเมืองสระบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอแก่งคอย #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแค #อิฐมอญอิฐแดง#อำเภอวิหารแดง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแซง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอบ้านหมอ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอดอนพุด #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองโดน #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอพุทธบาท #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเสาไห้ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอมวกเหล็ก #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอวังม่วง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

#อ.บ้านนา #อ.เมืองนครนายก #อำเภอองครักษ์ #อำเภอปากพลี

#อำเภอเมืองชลบุรี #อำเภอบ้านบึง #อำเภอหนองใหญ่ #อำเภอบางละมุง #อำเภอพานทอง #อำเภอพนัสนิคม #อำเภอศรีราชา #อำเภอเกาะสีชัง #อำเภอสัตหีบ #อำเภอบ่อทอง #อำเภอเกาะจันทร์ #อิฐมอญฉะเชิงเรา #อิฐแดงฉะเชิงเทรา #จัดส่งอิฐมอญลาดกระบัง #ราคาอิฐมอญนครปฐม #อิฐแดงสมุทรสาคร

จัดส่ง #อิฐมอญมีนบุรี #อิฐมอญหนองจอก #อิฐมอญคลองสามวา #อิฐมอญรามอินทรา #อิฐมอญลำลูกกา #อิฐมอญปทุมธานี #อิฐมอญรังสิต #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญ #อิฐมอญวังน้อย #อิฐมอญอยุธยา #อิฐมอญบางประอิน #อิฐมอญกรุงเทพ #อิฐมอญสมุทรปราการ #อิฐมอญสมุทรสาคร #อิฐมอญพระราม2 #อิฐมอญเสรีไทย #อิฐมอญพระราม3 #อิฐมอญพระราม 4 #อิฐมอญพระราม 5 #อิฐมอญนนทบุรี #อิฐมอญบางใหญ่ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญลาดกระบัง #อิฐมอญฉะเชิงเทรา #อิฐมอญบางน้ำเปรียว #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญศรีนครินทร์ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบาง #อิฐมอญบ้านโพธิ์

#อิฐมอญสุขุมวิท #อิฐมอญคลองเตย #อิฐมอญสามเสน #อิฐมอญสายไหม #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญคลองสาวา #อิฐแดงบางบ่อ #อิฐมอญบางบ่อ #อิฐแดงบางพลี #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญพระประแดง #อิฐแดงพระประแดง #อิฐมอญพระสมุทรเจดีย์ #อิฐแดงพระสมุทรเจดีย์ #อิฐมอฐบางเสาธง #อิฐแดงบางเสาธง #อิฐมอญเมืองสมุทรปราการ #อิฐแดงเมืองสมุทรปราการ #อำเภอเมืองลพบุรี #อำเภอเมืองพัฒนานิคม #อำเภอโคกสำโรง #อำเภอโชคสำโรง #อำเภอชัยบาดาล #อิฐแดงอำเภอท่าวุ้ง #อิฐมอญอำเภอท่าหมี่ #อิฐมอญอำเภอท่าหลวง #อิฐมอญอำเภอสระโบสถ์

อำเภอโคกเจริญ #อิฐแดงอำเภอลำสานธิ #อิฐมอญอำเภอหนองม่วง #อำเภอเมืองสุพรรณบุรี #อิฐมอญอำเภอบางปลาม้า #อิฐมอญอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมอญอำเภอดอนเจดีย์ #อิฐมอญอำเภอเดิมบางนางบวช

#อิฐมอญอำเภออู่ทอง #อิฐมอญอำเภอสามชุก #อิฐมอญอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมอญอำเภอสองพี่น้อง #อิฐมอญอำเภอด่านช้าง

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้ #อิฐมอญอำเภอเมืองระยอง

#อิฐมอญอำเภอบ้านฉาง #อิฐมอญอำเภอแกลง #อิฐมอญอำเภอวังจันทร์ #อิฐมอญอำเภอบ้านค่าย #อิฐมอญอำเภอปลวกแดง #อิฐมอญอำเภอเขาชะเมา #อิฐมอญอำเภอนิคมพัฒนา  #อิฐมอญอำเภอเมืองชัยนาท

#อิฐมอญอำเภอมโนรมย์  #อิฐมอญอำเภอวัดสิงห์  #อิฐมอญอำเภอสรรพยา  #อิฐมอญอำเภอสรรคบุรี  #อิฐมอญอำเภอหันคา  #อิฐมอญอำเภอหนองมะโมง  #อิฐมอญอำเภอเนินขาม


.................................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

............................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Red brick chanthaburi (อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี )

อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี  บทความนี้จะกล่าวถึง :   อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี ในหลายๆแง่มุม   ก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปศึกษาและสำรวจเกี่ยวกับการใช้ อิฐ...